top
separator

disclaimerscroll

WELCOME TO

KAISHUKAN AIKIDO DOJO

A Member Of

THE BRITISH AIKIDO FEDERATION

Under The Direction Of

Kanestuka Shihan (8th Dan Hombu)

separator
separator
separator
Uke.mi (Rolling & Fall) Terms
Kanji Romaji Rough Meaning

choku.to mae u.ke.mi Direct Forward Breakfall

han.ten ushiro uke.mi Reverse Breakfall
kai.ten mae uke.mi 
Forward Roll
kai.ten ushi.ro uke.mi Backward Roll
kai.ten yoko uke.mi Side Roll
tobu uke.mi Flying Breakfall
yoko uke.mi Side Breakfall

 

separator
separator
top